OŚRODEK KULTURY GMINY KUTNO

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY, LESZCZYNEK 49a, 99-300 KUTNO

Język angielski – informacja dla kursantów

Szanowni Państwo! Informujemy osoby dorosłe i młodzież, którzy uczęszczali na kurs języka angielskiego w 2015 roku, że ustalone zostały terminy powtórek materiału oraz egzaminu. Powtórzenie materiału dla młodzieży i dorosłych odbędzie się 9 i 13 listopada 2015 r. Wszyscy uczestnicy (dotychczas 3 grupy) podzieleni zostali na dwie grupy:

Grupa I – uczestnicy w wieku 12-35

Grupa II – uczestnicy powyżej 35. roku życia

DLA KAŻDEJ GRUPY PRZEWIDZIANO 2 GODZ. ZAJĘĆ POWTÓRZENIOWYCH

Terminy zajęć powtórzeniowych:

Poniedziałek, 9.11.2015 r., godz. 17.00 – grupa I

Poniedziałek, 9.11.2015 r., godz. 18.00 – grupa II

Piątek, 13.11.2015 r., godz. 17.00 – grupa I

Piątek, 13.11.2015 r., godz. 18.00 – grupa II

Egzamin, po którym można uzyskać zaświadczenie o uczestnictwie w kursie odbędzie się 23 listopada 2015 roku (godzina do ustalenia).

—————————-

Jednocześnie informujemy rodziców dzieci, które uczęszczały na język angielski do grup wiekowych 4-11 lat, że uczestnicy NIE PRZYSTĘPUJĄ do żadnego egzaminu/zaliczenia. Zaświadczenia o odbytym kursie otrzymają na podstawie listy obecności w dzienniku. Po dokument (zaświadczenie) prosimy się zgłaszać  w dniach 14-30 listopada 2015 r. do siedziby Ośrodka Kultury Gminy Kutno od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 17.00.

british-english-american-english

Updated: 28/10/2015 — 16:57
OŚRODEK KULTURY GMINY KUTNO © 2014 Frontier Theme