OŚRODEK KULTURY GMINY KUTNO

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY, LESZCZYNEK 49a, 99-300 KUTNO

Month – Kwiecień 2013

Ludowy Zespół Wokalny OKGK na Festiwalu w Bedlnie

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Ludowy Zespół Wokalny Ośrodka Kultury Gminy Kutno wziął udział w I Powiatowym Festiwalu Piosenki Biesiadnej Bedlno 2013. Nasz zespół zaśpiewał „Daleką drogę” i „Palomę”; grupa zebrała duże brawa. Wokalistkom towarzyszył zespół muzyczny w dość szerokim składzie – akordeon, bęben, skrzypce, kontrabas, klarnet. Zabawa była wyśmienita.

[fot. eKutno – miejski portal internetowy]

Zajęcia taneczne odwołane

Informujemy, że w piątek, 19 kwietnia 2013 roku nie odbędą się zajęcia taneczne dla dwóch grup dzieci (17.00-19.00) z powodu wyjazdu instr. pani Doroty Ciołkowskiej. W kolejny piątek zajęcia odbędą się już planowo. Za utrudnienia przepraszamy.

Galeria turystyczna gminy Kutno okazją na osobisty rozwój młodzieży

Na spotkaniu w Ośrodku Kultury Gminy Kutno podsumowano dotychczasowy przebieg piętnastomiesięcznego projektu „Warto zobaczyć – galeria turystyczna gminy Kutno”, kończącego się w sierpniu tego roku. Zaangażowana w niego młodzież z gminy Kutno chwaliła się zdobytym doświadczeniem i umiejętnościami przed zebranymi gośćmi, wśród których był wójt gminy Kutno Jerzy Bryła, Michał Łuczak – dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Kutno, dyrektorzy szkół, gminni samorządowcy oraz rodzice dzieci biorących udział w przedsięwzięciu.

„Warto zobaczyć – galeria turystyczna gminy Kutno” to projekt Stowarzyszenia Aktywizacji Społecznej i Twórczej INTERSUM w ramach programu „Równać szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której partnerem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (jej prezesem jest znana poetka Wanda Chotomska). Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie kompetencji społecznych w pracy zespołowej i budowanie koalicji lokalnej na rzecz promowania swojej okolicy. Uczestnicy projektu zbierają informacje geograficzne, historyczne i przyrodnicze na temat gminy Kutno i poszukują przyjaciół, partnerów i sponsorów na rzecz realizacji zadania. Oprócz tego projektują i budują galerię turystyczną w czterech miejscach gminy Kutno.

– Pieniążki idą na rzecz dzieci i młodzieży, która uczy się w szkołach wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców
– powiedziała Ewa Rutkowska, koordynatorka projektu. – Mamy to szczęście być na terenie gminy Kutno, więc oferta nasza wyszła w kierunku młodzieży takich szkół, jak te w Byszewie, Gołębiewku i Nowej Wsi. Gdy pomyślimy o predyspozycjach młodych ludzi w życiu osobistym i zawodowym, to najważniejsze jest, by byli samodzielni, kreatywni, sprawczy, odpowiedzialni i potrafili pracować w zespole. O to pytają pracodawcy. I tego się właśnie uczyliśmy.

Kinga Szymczak i Martyna Katarzyńska opowiedziały bogatą prezentacją o działaniach, w których młodzież uczestniczyła. Projekt rozpoczął się od spotkań integracyjnych, na których poznawano się i planowano zadania. Potem zorganizowano krajoznawczo-turystyczny rajd rowerowy, na którym poznano zabytki gminy Kutno. W części trasy uczestniczył wójt gminy Jerzy Bryła, który pokazał malowniczą aleję w okolicy Byszewa wśród starych i sędziwych drzew. Młodzież nakłoniła wójta do powtórnego rajdu wiosną.

Kolejne wydarzenia w projekcie to spotkania z Jarosławem Makowskim, przyrodnikiem i fotografem z KDK, który udzielił licznych wskazówek na temat sztuki fotografii oraz z wizażystką teatralną, która uczyła młodzież charakteryzacji. W listopadzie młodzież wykonała makiety okolic, w których mieszkają, a w grudniu odbyły się warsztaty rękodzielnicze, na których wyrabiano ozdoby świąteczne i wypiekano świąteczne łakocie. W styczniu tworzono prezentacje własnych miejscowości, a w lutym uczono się trudnej sztuki obróbki drewna od rzeźbiarza. Podczas wycieczki do Arkadii, Nieborowa i Sochaczewa odwiedzono pracownię garncarstwa i wysłuchano wojennych opowieści weterana kampanii wrześniowej.

Na dzisiejszym spotkaniu nie zabrakło podziękowań i nagród dla wszystkich, których pomoc i opieka przysłużyły się realizacji projektu. Koszulki z imionami lub pseudonimami oraz listy gratulacyjne powędrowały do wójta Bryły, dyrektora Łuczaka, nauczycieli, instruktorów i partnerów projektu oraz samej młodzieży. Na koniec koszulkę i bukiet kwiatów otrzymała również Ewa Rutkowska.

[reportaż i zdjęcia ze strony eKutno.pl – miejski portal internetowy]

Warto zobaczyć – galeria turystyczna gminy Kutno. Spotkanie w Leszczynku

W piątek, 12 kwietnia  o godz. 16.30 w  OKGK w Leszczynku odbędzie się spotkanie integracyjne uczestników projektu i partnerów wspierających realizację działań młodzieży w ramach projektu „Warto zobaczyć – galeria turystyczna gminy Kutno”  dofinansowanego przez  Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży INTERSUM.

Zgromadzeni usłyszą wykład koordynatora projektu  Ewy Rutkowskiej nt. PAFW i Programu Równać Szanse, w którym uczestniczy młodzież z ZS w Byszewie, ZS w Gołębiewku i MOS w Nowej Wsi. Z kolei Martyna Katarzyńska i Kinga Szymczak (uczestniczki projektu z ZS Gołębiewek) opowiedzą o dotąd zrealizowanych przez uczestników projektu działaniach. Na spotkaniu będą prezentowane również galerie zdjęć projektowych, nie zabraknie poczęstunku i rozmowy  uczestników i gości. [info: eKutno.pl]

OŚRODEK KULTURY GMINY KUTNO © 2014 Frontier Theme