OŚRODEK KULTURY GMINY KUTNO

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY, LESZCZYNEK 49a, 99-300 KUTNO

Month – Marzec 2013

I Olimpiada Polonistyczna Powiatu Kutnowskiego

Szanowni Państwo, w związku z ogromnym zainteresowaniem, jakie wzbudził ogłoszony niedawno konkurs wiedzy „Życie i twórczość Juliana Tuwima”, organizator turnieju (Ośrodek Kultury Gminy Kutno) rozszerzył formułę konkursu, który swym zasięgiem obejmie wszystkie szkoły gimnazjalne na terenie powiatu kutnowskiego. Stosowne informacje o przedsięwzięciu zostały rozesłane do wszystkich szkół. Konkurs został również pomyślany jako turniej cykliczny i odbywać się będzie regularnie, raz w roku. Przedsięwzięciu nadano nazwę „Olimpiada Polonistyczna Powiatu Kutnowskiego”.

Serdecznie zachęcam wszystkich gimnazjalistów do wzięcia udziału w turnieju – Michał Łuczak, dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Kutno

 

I OLIMPIADA POLONISTYCZNA POWIATU KUTNOWSKIEGO

„Życie i twórczość Juliana Tuwima”

Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjum – teren powiatu kutnowskiego

 • Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej w wieku 13-16 lat (teren powiatu kutnowskiego),
 • Prosimy o wytypowanie minimum czworo, maksymalnie dziewięcioro uczniów z Państwa placówki, którzy wezmą udział w finale Konkursu 14.05.2013 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury Gminy Kutno, Leszczynek 49a, 99-300 Kutno,
 • W przypadku zbyt dużej ilości osób chętnych do udziału w konkursie, prosimy o przeprowadzenie eliminacji szkolnych przez nauczycieli języka polskiego,
 • Do dn. 7 maja 2013 r. prosimy telefonicznie zgłosić liczbę uczestników Konkursu z Państwa placówki – nr tel. 603 189 816 lub 24 363 48 45,
 • Za zajęcie I, II i III miejsca w Konkursie organizator przewidział cenne nagrody rzeczowe, które zwycięzcom wręczy Wójt Gminy Kutno,
 • Formuła konkursu została pomyślana jako 45 pytań zamkniętych (a, b, c, d) w ramach testu wiedzy (część I: 15 pytań za 15 punktów, część II: 15 pytań za 30 punktów, część III: 15 pytań za 45 punktów – max. 90 punktów); czas rozwiązywania testu – do 60 minut,
 • Wszelkich informacji udzielamy pod numerem tel. 603 189 816 lub drogą elektroniczną: okgk@onet.pl,
 • Materiał niezbędny do prawidłowego rozwiązania testu obejmuje wiadomości oraz utwory literackie znajdujące się na podanych stronach internetowych:

a)    http://www.juliantuwim.pl

b)    http://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Tuwim

c)    http://www.poema.pl/kontener/199-julian-tuwim

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w turnieju!

Turniej wiedzy „Życie i twórczość Juliana Tuwima”

GIMNAZJALISTO!

WYGRAJ TABLET Pentagram Tab 8.3 Dual Core

Weź udział w turnieju wiedzy „Życie i twórczość Juliana Tuwima” organizowanym przez Ośrodek Kultury Gminy Kutno
z okazji ogłoszonego przez Sejm RP Roku Poety (2013)!

TERMIN KONKURSU: 14 maja 2013 roku, siedziba OKGK w Leszczynku

Informacji na temat turnieju udzielą Ci nauczyciele języka polskiego

REGULAMIN KONKURSU:

 • Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej w wieku 13-16 lat (teren gminy Kutno),
 • Prosimy o wytypowanie minimum czworo, maksymalnie dziewięcioro uczniów z Państwa placówki, którzy wezmą udział w finale Konkursu 14.05.2013 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury Gminy Kutno, Leszczynek 49a, 99-300 Kutno,
 • W przypadku zbyt dużej ilości osób chętnych do udziału w konkursie, prosimy o przeprowadzenie eliminacji szkolnych przez nauczycieli języka polskiego,
 • Do dn. 7 maja 2013 r. prosimy telefonicznie zgłosić liczbę uczestników Konkursu z Państwa placówki – nr tel. 603 189 816 lub 24 363 48 45,
 • Za zajęcie I, II i III miejsca w Konkursie organizator przewidział cenne nagrody rzeczowe, które zwycięzcom wręczy Wójt Gminy Kutno,
 • Formuła konkursu została pomyślana jako 45 pytań zamkniętych (a, b, c, d) w ramach testu wiedzy (część I: 15 pytań za 15 punktów, część II: 15 pytań za 30 punktów, część III: 15 pytań za 45 punktów – max. 90 punktów); czas rozwiązywania testu – do 60 minut,
 • Wszelkich informacji udzielamy pod numerem tel. 603 189 816 lub drogą elektroniczną: okgk@onet.pl,
 • Materiał niezbędny do prawidłowego rozwiązania testu obejmuje wiadomości oraz utwory literackie znajdujące się na podanych stronach internetowych:

a)    http://www.juliantuwim.pl

b)    http://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Tuwim

c)    http://www.poema.pl/kontener/199-julian-tuwim

 

Szanowni Państwo,

Rok 2013 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Juliana Tuwima. Chcąc w należyty sposób uczcić pamięć tego wszechstronnego poety i tłumacza, Ośrodek Kultury Gminy Kutno zaprasza do wzięcia udziału w turnieju wiedzy o jego życiu i twórczości. Uważam, że jest to znakomita okazja do tego, aby przypomnieć młodzieży o wartościach ponadczasowych, których sens i znaczenie są niekiedy pomijane w dzisiejszych czasach. Postać Tuwima w wyjątkowy sposób wpisuje się nie tylko w okres międzywojnia, ale także oddziałuje silnie na idee dzisiejszej kultury. Pomaga to współczesnym zrozumieć kierunki rozwoju sztuki, a także lepiej interpretować literacką i muzyczną rzeczywistość w Polsce XX i XXI wieku. Liczę, że przedsięwzięcie wzbudzi Państwa zainteresowanie.

Michał  Łuczak, dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Kutno

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

We wtorek, 19 marca 2013 roku, w siedzibie Ośrodka Kultury Gminy Kutno odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorami eliminacji byli: Miejsko-Gminny Zarząd OSP w Kutnie oraz OKGK. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Uczestnicy rozwiązywali pisemne testy, a także odpowiadali na pytania członków komisji. W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono zwycięzców:

SZKOŁA PODSTAWOWA:
I miejsce: Łukasz Kaźmierczak
II miejsce: Mateusz Małecki
III miejsce: Karolina Pietrzak

GIMNAZJUM:
I miejsce: Hanna Wiśniewska
II miejsce: Mateusz Kura
III miejsce: Lidia Dyśko

Zwycięzcy reprezentować będą gminę Kutno na szczeblu powiatowym. Gratulujemy!

Rewelacyjne występy na Dzień Kobiet w OSP w Leszczynku

Kobiety z Gminy Kutno dzisiejszy wieczór zapamiętają na długo. Życzenia od wójta Jerzego Bryły, Michała Łuczaka dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Kutno i oczywiście gospodarzy Dnia Kobiet w gminie Kutno czyli Ochotniczej Straży Pożarnej z pewnością popłynęły z ich gorących serc. Ciepła i pełna radości atmosfera w remizie w Leszczynku sprawiła, że wszystkie występy artystyczne publiczność przyjmowała gromkimi brawami.Wystąpili wychowankowie sekcji Ośrodka Kultury oraz Ludowy Zespół Wokalny z Leszczynka. Prawdziwą furorę zrobił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, no i oczywiście tulipany dla każdej z pań od strażaków. Poczęstunek przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Leszczynku.

[reportaż i zdjęcia pochodzą ze strony eKutno.pl – miejski serwis internetowy]

OŚRODEK KULTURY GMINY KUTNO © 2014 Frontier Theme