OŚRODEK KULTURY GMINY KUTNO

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY, LESZCZYNEK 49a, 99-300 KUTNO

Month – Kwiecień 2012

Już wkrótce Koło Wędkarskie w OKGK

Informujemy Państwa, że w związku z rewitalizacją parku, w tym rekultywacją zbiorników wodnych na naszym terenie, już wkrótce zostanie powołane do życia Koło Wędkarskie przy Ośrodku Kultury Gminy Kutno. Zebranie założycielskie odbędzie się dnia 8 maja 2012 roku o godzinie 18.00 w sali widowiskowej OKGK w Leszczynku. Wszystkich zainteresowanych członkostwem w Kole zapraszamy na spotkanie. Wpisowe dla jednej osoby wynosi 100,00 zł (sto złotych). Pieniądze, które zostaną zebrane z wpłat wpisowych zostaną przeznaczone na zarybienie trzech stawów znajdujących się na terenie parku Ośrodka. Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo zapisu będą mieli mieszkańcy gminy wiejskiej Kutno. Serdecznie zapraszamy!

Leszczynek – centrum polskiej diagnostyki samochodowej

Informujemy Państwa, że w dniach 2 i 3 czerwca 2012 roku w Leszczynku odbędzie się II Ogólnopolski Zjazd Uprawnionych Diagnostów Samochodowych, którego organizatorami są Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych oraz Ośrodek Kultury Gminy Kutno. Pierwszy taki zjazd odbył się 13 listopada 2011 r., również w OKGK. Powołano wtedy do życia Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych i określono cele jego działania. Ośrodek gościł wówczas kilkadziesiąt osób z całej Polski. Kolejny, II Zjazd
diagnostów samochodowych (2-3.06.2012 r.) odbędzie się pod hasłem „OKGK
Leszczynek – Centrum Polskiej Diagnostyki Samochodowej”. Wszystkich, którzy zainteresowani są tematyką diagnostyki samochodowej, zapraszamy do współpracy.

W sobotę, 2 czerwca, wraz ze Zjazdem, na terenie parku OKGK w Leszczynku odbędzie się plenerowa impreza z okazji Dnia Dziecka, rokrocznie organizowana przez Ośrodek Kultury Gminy Kutno. W tym roku, w związku ze Zjazdem, tematyka festynu dla najmłodszych zostanie wzbogacona o wątki motoryzacyjne. Ramowy program Zjazdu:

 1. Pierwszego dnia Zjazdu, tj. 02 czerwca 2012 r.
  (sobota) przewidujemy nieodpłatny cykl szkoleń w formie prelekcji dla
  zainteresowanych diagnostów, dla kandydatów do  zawodu oraz dla
  zaproszonych gości.
 2. Drugiego dnia, tj. 03 czerwca 2012 r. odbędzie się zebranie Stowarzyszenia, na którym dokonamy uzupełnienia składu Zarządu
  oraz Komisji Rewizyjnej. Ponadto przewidujemy dokonanie zmian w
  Statucie.

Wśród zaproszonych na Zjazd Gości znajdą się przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Ministerstwa Infrastruktury, Komendy Głównej Policji, Inspekcji Transportu Drogowego oraz firm związanych z branżą motoryzacyjną. Przedsięwzięcie wspiera samorząd terytorialny GMINY KUTNO.

Więcej informacji na temat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych znajdą Państwo na stronie: diagnostasamochodowy.pl

OŚRODEK KULTURY GMINY KUTNO © 2014 Frontier Theme