OŚRODEK KULTURY GMINY KUTNO

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY, LESZCZYNEK 49a, 99-300 KUTNO

Olimpiada polonistyczna

Wiersz dla Niepodległej – weź udział w konkursie!

Zapraszamy młodzież szkolną z terenu gminy Kutno do wzięcia udziału w konkursie Wiersz dla Niepodległej z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie w wieku 7-16 lat z terenu gminy Kutno – obowiązują dwie kategorie wiekowe: 7-11 lat oraz 12-16 lat
 • Nadsyłanie prac trwa do 24 listopada 2018 roku (włącznie) na adres e-mail Ośrodka Kultury Gminy Kutno: okgk@onet.pl
 • Zgłoszenie powinno zawierać: treść wiersza, imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania oraz numer telefonu
 • Dane osobowe autorów nie będą udostępniane ani przekazywane innym podmiotom. W zgłoszeniu proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach konkursowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”.
 • Wiersz konkursowy może być napisany w dowolnej formie (wiersz biały, sylabiczny, sylabotoniczny, wolny, stroficzny, stychiczny etc.); autorzy mają również pełną swobodę gatunkową, jeśli zdecydują się wykorzystać jedną z historycznych form lirycznych (sonet, hymn, odę etc.)
 • Tematyka utworu powinna obejmować zagadnienie szeroko pojętego patriotyzmu w ujęciu historycznym lub współczesnym
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas imprezy finałowej dn. 27 listopada 2018 roku o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Byszewie (prosimy o obecność wszystkich uczestników konkursu)
 • Jury w składzie instruktorów Ośrodka Kultury Gminy Kutno, pod przewodnictwem dyrektora OKGK, oceniać będzie ogólną wartość artystyczną utworów, zastosowane motywy i środki artystycznego wyrazu, inwencję twórczą
 • Autorzy najlepszych wierszy odbiorą cenne nagrody: multimedialne tablety, markowe plecaki i torby oraz nagrody-niespodzianki, a także wyróżnienia i dyplomy

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

+48 603 189 816

 

Daria Stefańska z Zespołu Szkół w Byszewie wygrała tablet

[tekst i zdjęcia – eKutno.pl]
14.05.2013 r. w Ośrodku Kultury Gminy Kutno w Leszczynku odbyła się pierwsza Olimpiada Polonistyczna Powiatu Kutnowskiego. 40 uczniów gimnazjów w powiecie kutnowskim stanęło do polonistycznych zmagań.

Pytania olimpiady dotyczyły życia i twórczości Juliana Tuwima. Formuła konkursu została pomyślana jako 45 pytań zamkniętych (a, b, c, d) w ramach testu wiedzy (część I: 15 pytań za 15 punktów, część II: 15 pytań za 30 punktów, część III: 15 pytań za 45 punktów – max. 90 punktów); czas rozwiązywania testu – do 60 minut.

Wyniki olimpiady:
I miejsce: Daria Stefańska, Zespół Szkół w Byszewie – nagroda Tablet Pentagram Dual Core 8.3
II miejsce ex aequo: Dominika Sobczak i Julia Wasiak, Gimnazjum w Krzyżanowie- nagroda markowe plecaki
III miejsce: Mateusz Kura, Zespół Szkół w Byszewie- nagroda markowe plecaki.

– Dziękujemy wszystkim uczniom i ich opiekunom za zainteresowanie olimpiadą – mówił Michał Łuczak, pomysłodawca turnieju, dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Kutno w Leszczynku.

– Cieszy nas wasza tak liczna obecność w pierwszej edycji olimpiady – mówił Jerzy Bryła, wójt Gminy Kutno. – Dziękujemy również rodzicom za dzisiejszą obecność i zapraszamy wszystkich w przyszłym roku. Na pewno pan dyrektor wymyśli jakiś ciekawy temat.

14 maja 2013 – finał I Polonistycznej Olimpiady Powiatu Kutnowskiego

Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że do I POPK „Życie i twórczość Juliana Tuwima” zgłosiło się ponad czterdzieścioro gimnazjalistów z terenu całego powiatu kutnowskiego.

O godz. 17.00 test wiedzy napiszą uczniowie z Gimnazjum w Byszewie i z Gimnazjum w Gołębiewku Nowym

O godz. 18.00 do rozwiązywania testu przystąpią uczniowie Gimnazjum w Krzyżanowie, Gimnazjum nr 1 w Kutnie oraz Gimnazjum w Krośniewicach.

Około godziny 19.15-19.30 ogłosimy wyniki Olimpiady oraz wręczymy nagrody zwycięzcom. Życzymy powodzenia!

 

I Olimpiada Polonistyczna Powiatu Kutnowskiego

Szanowni Państwo, w związku z ogromnym zainteresowaniem, jakie wzbudził ogłoszony niedawno konkurs wiedzy „Życie i twórczość Juliana Tuwima”, organizator turnieju (Ośrodek Kultury Gminy Kutno) rozszerzył formułę konkursu, który swym zasięgiem obejmie wszystkie szkoły gimnazjalne na terenie powiatu kutnowskiego. Stosowne informacje o przedsięwzięciu zostały rozesłane do wszystkich szkół. Konkurs został również pomyślany jako turniej cykliczny i odbywać się będzie regularnie, raz w roku. Przedsięwzięciu nadano nazwę „Olimpiada Polonistyczna Powiatu Kutnowskiego”.

Serdecznie zachęcam wszystkich gimnazjalistów do wzięcia udziału w turnieju – Michał Łuczak, dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Kutno

 

I OLIMPIADA POLONISTYCZNA POWIATU KUTNOWSKIEGO

„Życie i twórczość Juliana Tuwima”

Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjum – teren powiatu kutnowskiego

 • Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej w wieku 13-16 lat (teren powiatu kutnowskiego),
 • Prosimy o wytypowanie minimum czworo, maksymalnie dziewięcioro uczniów z Państwa placówki, którzy wezmą udział w finale Konkursu 14.05.2013 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury Gminy Kutno, Leszczynek 49a, 99-300 Kutno,
 • W przypadku zbyt dużej ilości osób chętnych do udziału w konkursie, prosimy o przeprowadzenie eliminacji szkolnych przez nauczycieli języka polskiego,
 • Do dn. 7 maja 2013 r. prosimy telefonicznie zgłosić liczbę uczestników Konkursu z Państwa placówki – nr tel. 603 189 816 lub 24 363 48 45,
 • Za zajęcie I, II i III miejsca w Konkursie organizator przewidział cenne nagrody rzeczowe, które zwycięzcom wręczy Wójt Gminy Kutno,
 • Formuła konkursu została pomyślana jako 45 pytań zamkniętych (a, b, c, d) w ramach testu wiedzy (część I: 15 pytań za 15 punktów, część II: 15 pytań za 30 punktów, część III: 15 pytań za 45 punktów – max. 90 punktów); czas rozwiązywania testu – do 60 minut,
 • Wszelkich informacji udzielamy pod numerem tel. 603 189 816 lub drogą elektroniczną: okgk@onet.pl,
 • Materiał niezbędny do prawidłowego rozwiązania testu obejmuje wiadomości oraz utwory literackie znajdujące się na podanych stronach internetowych:

a)    http://www.juliantuwim.pl

b)    http://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Tuwim

c)    http://www.poema.pl/kontener/199-julian-tuwim

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w turnieju!

Turniej wiedzy „Życie i twórczość Juliana Tuwima”

GIMNAZJALISTO!

WYGRAJ TABLET Pentagram Tab 8.3 Dual Core

Weź udział w turnieju wiedzy „Życie i twórczość Juliana Tuwima” organizowanym przez Ośrodek Kultury Gminy Kutno
z okazji ogłoszonego przez Sejm RP Roku Poety (2013)!

TERMIN KONKURSU: 14 maja 2013 roku, siedziba OKGK w Leszczynku

Informacji na temat turnieju udzielą Ci nauczyciele języka polskiego

REGULAMIN KONKURSU:

 • Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej w wieku 13-16 lat (teren gminy Kutno),
 • Prosimy o wytypowanie minimum czworo, maksymalnie dziewięcioro uczniów z Państwa placówki, którzy wezmą udział w finale Konkursu 14.05.2013 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury Gminy Kutno, Leszczynek 49a, 99-300 Kutno,
 • W przypadku zbyt dużej ilości osób chętnych do udziału w konkursie, prosimy o przeprowadzenie eliminacji szkolnych przez nauczycieli języka polskiego,
 • Do dn. 7 maja 2013 r. prosimy telefonicznie zgłosić liczbę uczestników Konkursu z Państwa placówki – nr tel. 603 189 816 lub 24 363 48 45,
 • Za zajęcie I, II i III miejsca w Konkursie organizator przewidział cenne nagrody rzeczowe, które zwycięzcom wręczy Wójt Gminy Kutno,
 • Formuła konkursu została pomyślana jako 45 pytań zamkniętych (a, b, c, d) w ramach testu wiedzy (część I: 15 pytań za 15 punktów, część II: 15 pytań za 30 punktów, część III: 15 pytań za 45 punktów – max. 90 punktów); czas rozwiązywania testu – do 60 minut,
 • Wszelkich informacji udzielamy pod numerem tel. 603 189 816 lub drogą elektroniczną: okgk@onet.pl,
 • Materiał niezbędny do prawidłowego rozwiązania testu obejmuje wiadomości oraz utwory literackie znajdujące się na podanych stronach internetowych:

a)    http://www.juliantuwim.pl

b)    http://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Tuwim

c)    http://www.poema.pl/kontener/199-julian-tuwim

 

Szanowni Państwo,

Rok 2013 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Juliana Tuwima. Chcąc w należyty sposób uczcić pamięć tego wszechstronnego poety i tłumacza, Ośrodek Kultury Gminy Kutno zaprasza do wzięcia udziału w turnieju wiedzy o jego życiu i twórczości. Uważam, że jest to znakomita okazja do tego, aby przypomnieć młodzieży o wartościach ponadczasowych, których sens i znaczenie są niekiedy pomijane w dzisiejszych czasach. Postać Tuwima w wyjątkowy sposób wpisuje się nie tylko w okres międzywojnia, ale także oddziałuje silnie na idee dzisiejszej kultury. Pomaga to współczesnym zrozumieć kierunki rozwoju sztuki, a także lepiej interpretować literacką i muzyczną rzeczywistość w Polsce XX i XXI wieku. Liczę, że przedsięwzięcie wzbudzi Państwa zainteresowanie.

Michał  Łuczak, dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Kutno

OŚRODEK KULTURY GMINY KUTNO © 2014 Frontier Theme